Ποιός δρόμος οδηγεί έξω από την κρίση;

Διαλέξτε μία λύση από τις παραπάνω και τα πεδία που αυτή επισημαίνεται μαρκάρονται στο γράφημα. Ένα δεύτερο κλικ σας φέρνει στην περιγραφή της λύσης και στα επακόλουθα αντίκτυπα που αυτή φέρει μέσα στην αποσαφήνισης της κρίσης. Αυτό καθιστά σαφές ποιά πακέτα μέτρων προορίζονται για τα αίτια της κρίσης και ποιά αγγίζουν μόνο την επιφάνεια. Οι μερκαρισμένες με κόκκινο σειρές δείχνουν μια επιδείνωση της κρίσης. Για την επεξήγηση των αιτιών της κρίσης, κλικάρετε με το κουμπί στην πάνω κεντρική σειρά στο gr.understandingthecrisis.eu.